Laserowa operacja oczu – metody

– Laserowa operacja oczu metodą PRK
– Laserowa operacja oczu metodą LASIK
– Laserowa operacja oczu metodą LASEK
– Laserowa operacja oczu metodą EPI LASIK
– Laserowa operacja oczu metodą FEMTO LASIK
– Laserowa operacja oczu metodą NO TOUCH TRANS PRK
– Lasik versus Femtolasiklaserová operace očí metodou No Touch Trans PRK

Laserowa operacja oczu metodą PRK

Laserowa operacja oczu metodą PRK (keratektomia fotorefrakcyjna) przebiega w następujący sposób: promień oddziałuje na zrąb rogówki, po uprzednim usunięciu warstwy nabłonkowej powłoki. Ta po zabiegu musi się pacjentowi na rogówce odnowić – możliwe jest porównanie z zadrapaną skórą, która po uszkodzeniu stopniowo wróci do pierwotnego stanu. Tymczasowe tworzenie się blizny może być przyczyną pewnych problemów, w zasadzie jednak nie mogą pojawić się poważniejsze komplikacje. Również gojenie nabłonka rogówki, który jest podobną skórą jak ta, która znajduje się na innych częściach ciała, może po zabiegu przebiegać całkowicie bezproblemowo. Już w przeciągu kilku godzin. Niekiedy jednak nabłonek może się goić kilka dni i możliwe jest wytworzenie się w nim większej czy mniejszej blizny, która chwilowo pogarsza widzenie.

Po operacji oko pacjenta może być osłonięte soczewką kontaktową. Mruganie z nią jest oczywiście przyjemniejsze, niż mruganie z samą rogówką z gojącym się nabłonkiem. Jednakże z naszych wieloletnich doświadczeń wynika, że nabłonek znajdujący się pod soczewką, który „oddycha” tlenem, logicznie goi się wolniej i nie tak dobrze, jak w sytuacji, gdy nic mu nie przeszkadza w dopływie tlenu potrzebnego do regeneracji. Dlatego już od lat nasi pacjenci po zabiegu stosują nabłonkowy oczny żel, który zarówno poprawia warunki gojenia, jak i ułatwia mruganie i ruchy oczu, ponieważ zmniejsza tarcie powierzchni rogówki oraz powiek samych o siebie.

 

Laserowa operacja oczu metodą LASIK

W celu zmniejszenia bólu związanego z laserową operacją oczu i skrócenia okresu gojenia się rogówki, została wypracowana metoda LASIK. Polega ona na tym, że najpierw zostaje częściowo wycięty mikrokeratomem z rogówki płatek o grubości ok. 100-130 mikrometrów, obejmujący nabłonek i część przedniego zrębu rogówki (przeciętna moc rogówki to 500-600 tysięcznych mikrometra). Następnie w ten sam sposób jak w PRK na pozostałym zrębie przeprowadzona jest ablacja jego koniecznej grubości, na koniec płatek jest przyłożony z powrotem na swoje miejsce a rogówka osłonięta soczewką kontaktową. Jeśli cięcie płatka rogówkowego będzie prawidłowe i zostanie przeprowadzone bezproblemowo, tak samo jak jego umieszczenie na odpowiednim miejscu, pacjent będzie zapewne mniej zagrożony pooperacyjnym cięciem w oku. Także jakość jego widzenia może trochę szybciej osiągnąć pożądane walory, bez ryzyka utworzenia się blizny na rogówce.

Laserowa operacja oczu metodą LASIK początkowo wypracowana została dla zabiegów, w których brało się pod uwagę usuwanie większych wad bez ryzyka powstawania blizn. Ostatecznie okazało się, że właśnie w tych wadach ograniczająca jest grubość rogówki po usunięciu płatka. Ta bowiem często na zlikwidowanie wysokiej wady już nie pozwala. Ze względu na to, że przy nieidealnym ucięciu płatka nie można kontynuować zabiegu albo przy całkowitym oddzieleniu płatka trzeba go przymocować na pierwotne miejsce kilkoma drobnymi szwami. Wówczas mogą pojawić się powikłania, z powodu nie przygojenia się płatka dokładnie na swoim oryginalnym miejscu, nierówność rogówki powoduje w następstwie ciężko dający się korygować nieregularny astygmatyzm.

 

Laserowa operacja oczu metodą LASEK

Metodą laserowej operacji oczu, która powinna z obu dotąd wspomnianych przejąć to, co w nich dobre, co więcej eliminować negatywne aspekty, wydaje się metoda LASEK. Polega na odłączeniu roztworem alkoholu rogówkowego nabłonka, a następnie na zaznaczeniu małej powierzchni, pod którą będzie wykonana właściwa fotoablacja. Nabłonek z oznaczonego miejsca jest odsunięty na bok, po czym przeprowadzone jest klasyczne PRK. Po nim cienka warstwa nabłonka zostaje położona z powrotem na pierwotne miejsce i przykryta soczewką kontaktową, która ją (przystosowaną) chroni i przytrzymuje. Oryginalny nabłonek jest podczas koniecznych działań narażony na uszkodzenia mechaniczne, i gdyż obchodzi się z nim ostrożnie. W efekcie jego odwrotna strona może być wysuszona, przez co częściowo straci pożądaną jakość i przezroczystość.

Zaletą przedstawionej metody operacji oczu jest niewątpliwie mniej odczuwany przez pacjenta ból, szybsze zagojenie, a tym samym i wcześniejsze osiągnięcie relatywnie dobrego, pooperacyjnego widzenia. Ważne jest także mniejsze ryzyko związane z możliwością nieprawidłowego ucięcia płatka rogówki. Do niego dochodzi czasem w LASIKU i pociąga to za sobą znaczące powikłania, wymagające kolejnych skomplikowanych działań i długotrwałego zawieszenia możliwości przeprowadzenia zabiegu refrakcyjnego.

 

Laserowa operacja oczu metodą EPI LASIK

Nieustannie jednak rozwijają się kolejne metody laserowej operacji oczu jak np. Epi Lasik. Podczas tego zabiegu płatek nabłonka usuwany jest z rogówki precyzyjnym, tępym separatorem. Podobnie jak w operacji LASIK czy LASAK, przy którym tak samo jak w LASIKU ucięty zostaje mikrokeratonem zrębowy płatek, ale jest on cienki, ma jedynie ok. 30 mikrometrów.

 

Laserowa operacja oczu metodą FEMTO LASIK

Kolejna metoda, stosowana w ostatnim czasie, polega na usunięciu cienkiego płatka rogówkowego przy pomocy lasera femtosekundowego. Tworząc maleńkie pęcherzyki w rogówkowej tkance oddziela on dokładnie zmierzony płatek, potem następuje klasyczna fotoablacja a na koniec umieszczenie z powrotem płatka na jego miejscu. Ten zabieg, z uwagi na konieczności użycia dwóch laserów, jest kosztowniejszy dla kliniki a tym samym zatem i dla pacjenta. Z uwagi na współczesne możliwości technologiczne oddzielenie wierzchniej części płatka mikrokeratonem jest lepsze jakościowo, niż jego oddzielenie laserem femtosekundowym.

 

Laserowa operacja oczu metodą NO TOUCH TRANS PRK

W ostatnim czasie, dzięki rozwojowi technologii laserowych, zaczyna upowszechniać się metoda No Touch Trans PRK (bezkontaktowa, podczas zabiegu żadne narzędzie nie dotknie oka). Metoda wykorzystuje wyjątkowo szybki laser ze specjalną technologią (na przykład AMARIS firmy Schwind). Obecnie w szeregu europejskich państw (Niemcy, Szwajcaria,

Francja…) wzrasta liczba przeprowadzanych tą metodą zabiegów usuwania wad dioptrycznych. Maksymalne bezpieczeństwo, szybkość, szybsza rekonwalescencja i fakt, że jest najmniej inwazyjną metodą – to najbardziej znaczące właściwości, optujące za jej wykorzystywaniem.

Podczas przeprowadzania laserowej operacji oczu metodami LASEK, LASIK czy Epi LASIK pacjent może z oka „wymrugać” osłaniającą soczewkę kontaktową a dalszym mruganiem strącić jeszcze nieprzygojony nabłonek albo płatek zręba. Taka sytuacja w przypadku LASEK nie wymaga specjalnego postępowania, ponieważ nabłonek pacjenta zregeneruje się w taki sposób, jak po przeprowadzeniu zwyczajnej PRK. W przypadku innych metod wiązałoby się to z dość poważnymi komplikacjami, wymagającymi natychmiastowej ingerencji chirurgicznej.

Podsumowując
Z informacji przedstawionych powyżej jednoznacznie wynika, że metodą, podczas której praktycznie nie może dojść do poważniejszych komplikacji, i która dzięki najnowocześniejszej technologii oferuje doskonałe wyniki jest metoda No touch trans PRK a jest ona w naszej Klinice najczęściej stosowana.

 

Lasik versus Femtolasik

Dla stworzenia płatka rogówkowego (w metodach typu lasik) wykorzystuje się obecnie dwie metody:

– mechaniczną z pomocą mikrokeratomu, 

– laserową z pomocą lasera femtosekundowego.

Carriazo Pendular mikrokeratom (CP) versus femto laser (FL)
Mechaniczny mikrokeratom typu CP w porównaniu z FL, w kwestii tworzenia płatka rogówkowego, ma kilka istotnych zalet:

w trakcie operacji jest stosowany tylko jeden typ promieniowania laserowego /laser excimerowy dla korekcji wad dioptrycznych/. Podczas tworzenia płatka FL konieczny jest kolejny typ promieniowania, właśnie z FL,
CP mikrokeratom tworzy ostre krawędzie płatka, nie trzeba wykonywać manualnego oderwania krańców płatka jak w przypadku FL,
stworzenie płatka przy pomocy CP jest szybsze, niż przy pomocy FL,
skrócenie procedur skutkuje mniejszym wysuszeniem oka, które może mieć negatywny wpływ na dokładność zabiegu (wysuszenie zrębowe),
ssanie w CP jest włączone tylko ok. 15 sek., w stworzeniu płatka przy pomocy FL konieczna jest minuta lub więcej (zmniejsza się dzięki temu ryzyko potencjalnego urazu siatkówki albo nerwu wzrokowego, które może powstać w wyniku zmian ciśnienia wewnątrz oka),
z tego samego powodu zmniejsza się ryzyko niechcianego przesunięcia się płatka we wczesnym okresie pooperacyjnym,
ponadto w FL nie jest jeszcze całkowicie rozwiązana kwestia bezpieczeństwa zabiegu dla śródbłonka rogówki, zwłaszcza podczas tworzenia silniejszych płatków.

Oftal kontakt

Navštivte nás na naší oční klinice!

Hledáte více informací ohledně laserové operace očí, její vhodnosti pro Vás, léčby šedého zákalu, nebo se chcete rovnou objednat na nezávaznou konzultaci Vašeho problému? Rádi Vás uvidíme na naší klinice!