Laserowa operacja oczu

Laserowe operacje oczu wykonujemy od 1996 roku.

Klinika okulistyczna Oftal wykorzystuje technologię laserową i diagnostykę na najwyższym poziomie. Usuwamy wady wzroku (krótkowzroczność, dalekowzroczność, astygmatyzm), z możliwością wyboru zindywidualizowanego programu (corneal wavefront analyzer).

Dajemy pierwszeństwo najbezpieczniejszym metodom z najlepszą technologią lasera excimerowego, bez kontaktu z okiem i bez ingerencji w jego wewnętrzne struktury!

Przeczytajcie więcej informacji o nowoczesnej technice, którą wykorzystujemy w laserowych operacjach oczu.

Więcej informacji o laserowej operacji oczu i wadach wzroku.

Współczesne technologie, wykorzystywane w refrakcyjnych laserowych operacjach oczu, są ukierunkowywane na tak zwaną zindywidualizowaną laserową fotoablację. Dziś wiemy, że oko, prócz dotąd znanych sferycznych (krótkowzroczność i dalekowzroczność) oraz cylindrycznych (astygmatyzm) wad refrakcji, może mieć jeszcze szereg innych, które nazywamy aberracją wyższych rzędów. Te reprezentują w przybliżeniu 10-20% wszystkich wad i są wykrywalne stosunkowo złożonymi metodami, jakimi są aberrometria i analiza Wavefront. Wynik tego pomiaru dzisiejsza technika jest zdolna przenieść wprost do laserowego urządzenia, które następnie wykonuje podczas operacji laserową ablację, „skrojoną na miarę” oka pacjenta.

Metody, wykorzystywane przez nas w laserowych operacjach oczu, oparte są na najnowocześniejszych odkryciach nauki i umożliwiają usunięcie dioptrycznej wady wzroku. Tym samym dają możliwość eliminacji potrzeby noszenia okularów czy soczewek kontaktowych. Ewentualnie podczas operacji wadę wzroku przynajmniej korygują poprzez zniżenie liczby dioptrii.

Wszystkich niezbędnych i szczegółowych informacji udzieli Państwu okulista podczas wstępnego badania w Klinice okulistycznej Oftal.
Laserowa operacja oczu prowadząca do usunięcia wad refrakcji oka polega na modyfikacji kształtu rogówki, w ten sposób zmieniając jej optyczną moc (zdolność załamania światła). Przy pomocy lasera excimerowego jesteśmy w stanie podczas operacji oczu szybko, niezawodnie, bezpiecznie i bezboleśnie zlikwidować krótkowzroczność, dalekowzroczność i astygmatyzm.

Metody, którymi wykonujemy nasze operacje, są bardzo dokładne, dzięki ich użyciu można w niższych dioptriach (do ok. –9 aż 10 D sferycznych i ok. 5 D astygmatyzmu) zlikwidować wadę refrakcji prawie do zera, a to podczas jednej wizyty. Przy wyższej dioptrycznej wadzie metoda pozwala na kilkukrotne przeprowadzenie zabiegu. Czynnikiem ograniczającym jest grubość rogówki. Można ją zmniejszyć o 2/5 jej początkowego stanu. Ewentualne powtórzenie operacji przeprowadza się najwcześniej po 6-12 miesiącach, jest ono bezpłatne.

Usuwanie wad refrakcji laserem excimerowym w naszej Klinice wykonujemy już od roku 1996. W tym okresie z sukcesem pomogliśmy już tysiącom wdzięcznych pacjentów.

Laserowa operacja oczu u nas – długoterminowe doświadczenie na Państwa korzyść!

Dla kogo laserowa operacja oczu

Badanie przed operacją oczu

Jak przebiega laserowa operacja oczu

 

Co i jak po operacji oczu

Laserowa operacja oczu – metody

 

Bezpieczeństwo laserowej operacji oczu

 

Nasz laser w operacji oczu

 

Mity dotyczące laserowej operacji oczu

 

Działać dla dobra innych, poprawiać i leczyć ich wzrok to nie nasz obowiązek.

To radość i przynosi satysfakcję także nam.

Oftal kontakt

Skontaktuj się z nami