Cennik

Operacje oczu

Badań przed operacji 200 pln
Sferyczna soczewka wewnątrzgałkowa CMI Natural (jedno oko) 2 200 pln
Żólta sferyczna soczewka wewnątrzgałkowa AcrySof Natural (jedno oko) 2 500 pln
Asferyczna żółta soczewka wewnątrzgałkowa Acrysof IQ (jedno oko) 3 100 pln
Toryczna asferyczna żółta soczewka wewnątrzgałkowa AcrySof Toric IQ i związane z tym badania (jedno oko) 4 170 pln
Wieloogniskowa asferyczna żółta soczewka AcrySof ReSTOR IQ i związane z tym badania (jedno oko) 4 930 pln
Wieloognlskowa toryczna asferyczna żółta soczewka AcrySof ReSTOR Toric IQ i związane z tym badania (jedno oko) 6 500 pln
Wieloogniskowa soczewka LENTIS Mplus i związane z tym badania (jedno oko) 4 930 pln
Wieloogniskowa toryczna soczewka LENTIS Mplus lub Zeiss ACRILISA TORIC (jedno oko) 6 500 pln
Wieloogniskowa soczewka AT USA Zeiss Trifocal (jedno oko) 5 670 pln

 

Połączenie bankowe

Numer konta: 3543062359/0800