MUDr. Juraj Urminský, Ph.D.

Promoval na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové v roce 1995. Po ukončení studia nastoupil jako sekundární lékař na oční kliniku FN v Hradci Králové.
V roce 1998 získal atestaci I. stupně a v roce 2002 atestaci II. stupně v oboru oční lékařství. Vědecký titul získal obhajobou disertační práce na téma „Řešení refrakčních vad po transplantaci rohovky“ v roce 2003.

Jako odborný asistent se podílel na výuce studentů LFUK v Hradci Králové. Od roku 2008 pracoval jako vedoucí lékař lůžkového oddělení oční kliniky.

V současné době je primářem Očního oddělení Krajské nemocníce Tomáše Bati ve Zlíně.

Více informací

Ve své klinické činnosti se MUDr. Urminský, Ph.D. věnoval problematice dětské oftalmologie a chirurgii strabizmu. Od roku 1998 se věnuje nitroočním operacím, především chirurgii šedého zákalu. V současnosti se specializuje na celé spektrum chirurgie předního segmentu oka. Stěžejní specializací je refrakční a kataraktová chirurgie, chirurgie glaukomu a transplantace rohovky.

Za svoji praxi provedl přes 30 000 operací, z toho téměř 20 000 operací nitroočních.

Absolvoval zahraniční stáže na očních klinikách v Německu a ve Španělsku. Aktivně se zúčastňuje domácích i zahraničních kongresů, seminářů a kurzů. Je autorem nebo spoluautorem mnoha přednášek, vědeckých publikací a několika odborných monografií, zabývajících se zejména problematikou refrakční a kataraktové chirurgie.

 

Členství v odborných společnostech

  • Česká lékařská společnost J.E. Purkyně
  • Česká oftalmologická společnost
  • Česká lékařská komora
  • Česká společnost refrakční a kataraktové chirurgie
  • European Society of Cataract and Refractive Surgeons