Co a jak po operaci očí

Klient a jeho rekonvalescence po laserové operaci očí

Velká většina pacientů může druhý až pátý den po laserové operaci očí (dle typu provedeného zákroku) nastoupit do práce. Pacientům, kteří pracují v prostředí pro hojení oka nevhodném (práce s počítačem, řízení auta, prach, páry, průvan, chlad, kouř), doporučujeme zajistit si alespoň na několik dní pracovní volno či dovolenou, až do dosažení dostatečné zrakové pohody pro práci.

Běžné činnosti se dají vykonávat bez problémů, každý pacient vše koriguje podle toho, jak se cítí. Oči však můžou být po operaci citlivější na světlo, může se dostavovat pocit únavy. První týden po laserové operaci očí se nedoporučuje plavání, posilování, těžší fyzická zátěž, je potřeba si oči chránit před úrazem a nemnout je. Žádná další omezení nejsou nutná.

Maximální úspěšnost – minimální riziko

Pacient je dle individuálního hojení po zákroku pravidelně sledován po dobu cca jednoho roku, dioptrie se totiž po laserové operaci očí stabilizují v průběhu času. Ve většině případů doporučujeme provést operaci obou očí současně, jinak se operace druhého oka provádí individuálně, na přání pacienta. Jako u každého operačního výkonu i při tomto typu zákroku nejsou zcela vyloučeny možné komplikace. Ty jsou i odvislé od typu laserové operace očí (PRK, Lasik,…) a jejich výskyt je individuální, stejně jako způsoby jejich odstranění. Velká většina eventuálních komplikací (až 70 %) během 3-15 měsíců ustoupí. V ojedinělých případech se může objevit zvýšení nitroočního tlaku, jako reakce na pooperační terapii. Pokud k němu dojde, lze jej zvládnout za pomoci vhodných kapek.

Oftal kontakt

Navštivte nás na naší oční klinice!

Hledáte více informací? Neváhejte nás kontaktovat! Rádi Vám zodpovíme všechny Vaše dotazy.