Oční vady

Co vše řešíme pomocí očního laseru?

Krátkozrakost a její řešení

U krátkozrakosti (lat. myopia), kde paprsky určující obraz předmětů dopadají před sítnici, je nutno laserem lomivost rohovky oslabit a tím docílit dopadu obrázku na sítnici.

Dalekozrakost a její řešení

U dalekozrakosti (hypermetropie) je tomu naopak, a proto je třeba zakřivení rohovky zvětšit a tím docílit zesílení její lomivosti a dopad paprsků, původně směřujících za sítnici, posunout přímo na ni.

Astigmatismus a jeho řešení

Astigmatismus je způsobený nepravidelným zakřivením rohovky. Na sítnici vytváří obraz tělesa protaženého do určitého směru, proto vyžaduje opracování rohovky tak, aby její lomivá plocha byla co nejpravidelnějšího kulovitého tvaru.

Operovatelné oční vady pomocí laserového operačního zákroku.

Většina refrakčních vad je kombinovaných (myopia + astigmatismus, hypermetropia + astigmatismus), takže je nutno ke tvarovému opracování rohovky využívat veškerých možností laseru. Výše dioptrické hodnoty laserem odstranitelných vad se pohybuje cca od -10 D do +5D (platí
u sférických vad – krátko a dalekozrakost) a cca od -5D do +5D (u astigmatismu). Laserová operace očí může tzv asymetrickým zákrokem, většinou však jen na jednom oku, provést i částečnou úpravu vetchozrakosti (presbyopie), vznikající s postupem věku člověka jako zhoršující se vidění při čtení.

Limity laserové operace očí

Díky laserové operaci očí jsme dokázali pomoci opravdu velké části klientů. I laserová operace očí má však některé limity. Vše je přímo závislé na tloušťce rohovky v místě plánovaného zákroku. Průměrná tloušťka rohovky se pohybuje v rozmezí od 500 do 600 mikronů. V průběhu laserové operace očí je většinou možno odebrat maximálně 2/5 tloušťky rohovky, což může být pro některé z pacientů s vyšší vadou limitující. Současné technologie v laserových refrakčních operacích očí jsou směřovány k takzvané individualizované laserové fotoablaci.

Dnes víme, že oko kromě dosud známých sferických (krátkozrakost a dalekozrakost) a cylindrických (astigmatismy) refrakčních vad vykazuje ještě řadu dalších, kterým říkáme aberace vyšších řádů. Ty představují zhruba 10-20 % všech vad a jsou zjistitelné poměrně složitými metodami, jako jsou aberometrie a wawefront analýza. Výsledek těchto měření je dnešní technika schopna přenést přímo do laserového přístroje a ten potom provede laserovou ablaci přímo „na míru“ pacientova oka. Laserová operace očí probíhá tedy individuálně dle potřeby jednotlivých pacientů.

Odstranění dalekozrakosti stejně jako presbyopie vyžaduje individuální přístup vzhledem k výši vady a věku pacienta a schopnostem jeho vidění.
Laserová operace očí může díky současným technologiím i tyto vady úspěšně řešit, případně může být operace očí provedena implantace speciálních čoček.

K čemu jsou používány FAKICKÉ čočky?

Fakické čočky doplní sílu čočky vlastní a tím zlepší vidění. Nebo u pacientů se začínajícími projevy šedého zákalu je možno původní a navíc zkalenou čočku nahradit čočkou umělou o potřebné síle.

Metody laserové operace očí

Metody laserové operace očí, které užíváme, vychází z nejmodernějších poznatků vědy a umožňují odstranit dioptrickou oční vadu a tím vyloučit nutnost nosit brýle či kontaktní čočky, anebo oční vadu alespoň korigovat snížením počtu dioptrií. Všechny potřebné a podrobné informace vám poskytne lékař v průběhu vstupního vyšetření.

Operace očí dříve a dnes

V minulosti bylo možno uvedené zrakové vady korigovat jen brýlemi či kontaktními čočkami nebo chirurgickými metodami, které ovšem představovaly poměrně hrubý zásah do rohovky. Navíc výsledky těchto operací očí nebyly přesné a byly zatíženy možným selháním – operatéra i pacienta. Laserová operace očí dnes probíhá díky technickému pokrok a úrovni vědeckých poznatků tak, že tato rizika se snížila na minimum.

Odborné vyšetření očí před operací – přesné stanovení oční vady

Pacientovi je v rámci vyšetření před operací očí provedeno vyšetření na speciálním diagnostickém systému pro přední segment oka – Scout /corneal wavefront analyzer/ pro topografii a aberomtrii rohovky. Nejmodernějším trendem v laserové refrakční chirurgii je tzv.využití technologie „wavefront“ (vlnoplochy). Jedná se o individualizované měření optických vlastností oka, umožňující stanovit nejen základní dioptrickou vadu pacienta, ale i tzv.aberace vyšších řádů.

Aberace vyšších řádů jsou častou příčinou snížené kvality vidění pacienta a nelze je korigovat běžnými optickými pomůckami.
Technologie wavefront je založena na složitých matematických analýzách. V laserové chirurgii pomáhají vytvořit přesnou představu
o kvantitativním i kvalitativním stavu optického aparátu oka, hodnotit kvalitu obrazu za tmy, a kvantifikovat výskyt tzv. vedlejších zrakových fenoménů.

Jak probíhá vyšetření před laserovou operací?

Na vyšetření vás čeká nejdříve měření dioptrií, očního tlaku a také měření na speciálním diagnostickém systému pro přední segment oka. Dále Vás lékař pečlivě prohlédne a navrhne ideální řešení.

Oftal kontakt

Navštivte nás na naší oční klinice!

Hledáte více informací? Neváhejte nás kontaktovat! Rádi Vám zodpovíme všechny Vaše dotazy.