Prime Lifting – doporučení pro klientky před a po zákroku

Doporučení pro klientky, které se chystají na aplikaci, nebo již podstoupili aplikaci liftovacích nití Princess, Teosyal apod.

Všeobecná doporučení před aplikací

Po dobu 7 dnů před zavedením šicího materiálu, a 10 dnů poté, doporučujeme užívat arnikové tablety , které mohou omezit vznik modřin.
Alespoň 2-3 týdny před i po zákroku neužívejte aspirin a vitamín E.
Jeden týden před ošetřením a alespoň další dva týdny po ošetření doporučujeme užívat vitamín C s pomalým uvolňováním.
Pokud má pacient/ka pozitivní anamnézu na „Herpes labialis“ musí se nejméně tři dny před zákrokem zahájit profylaxe a pokračovat v ní 5 dnů po zákroku.
U pacientek s nadměrnou fragilitou cév by bylo vhodné začít aplikovat krém s vitamínem K 10-14 dní před zavedením nití.

Všeobecná doporučení po ošetření

Návrat do práce je možný již za 2-3 dny po zákroku.
První 2-3 dny přijímejte tekutou nebo polotekutou stravu, která se snadno žvýká. Pokud se toto pravidlo dodržuje alespoň týden, prospěje to konečnému výsledku.
První týden po ošetření metodou Prima Lifting minimalizujte obličejovou mimiku.
Běžně používané kosmetické krémy doporučujeme nanášet až 5 dní po ošetření.
Mohou se objevit vrásky a modřiny, které přetrvávají asi dva týdny.
Je-li to nezbytné, mohou se použít velmi mírné chladivé obklady bez působení jakéhokoli tlaku na obličej, krk nebo ruce atd. po dobu 3 dnů od zavedení.
Pokud se na obličeji nebo krku objeví malé modřinky, používejte krém s vitamínem K po dobu alespoň 10 dnů po ošetření. U pacientek s nadměrnou fragilitou cév by bylo vhodné začít jej aplikovat 10-14 dní před zavedením nití.

Po dobu 3 – 4 týdnů od ošetření

Nevyvíjejte tlak na oblast obličeje a krku alespoň po dobu tří týdnů, po zavedení šicího materiálu do oblasti obličeje a krku.
Nelíbejte se, ani nevyvíjejte tlak na rty a periorální oblast po dobu alespoň 3-4 týdnů (po zavedení šicího materiálu do periorální oblasti).
Vyhněte se agresivním pohybům rtů a obličejové mimice, a násilnému zatínání zubů a čelistí. Tyto pohyby mohou negativně ovlivnit úspěch konečného výsledku.
Po dobu 3-4 týdnů se vyhýbejte přehnanému usmívání, kýchání, pláči a kašli, je-li to možné.
Vyhýbejte se sání tekutin pomocí brčka alespoň po dobu 3-4 týdnů.
Neprovádějte žádné intenzivní cvičení, při kterém jste nucena sevřít ústa nebo zatínat svaly kolem úst ať už v tělocvičně nebo doma, po dobu alespoň tří týdnů.
Barvení vlasů, drenážní masáže obličeje nebo krku, odstraňování chloupků apod. doporučujeme po čtyřech týdnech po aplikaci.
Po dobu 6 týdnů od aplikace nití nedoporučujeme navštěvovat zubaře.

Rekonvalescence u kuřáků

Vzhledem k tomu, že kuřáci mají snížený práh bolesti a z operace se zotavují později než nekuřáci, měly by přestat kouřit alespoň na tři týdny. Pokud to není možné, měly by použít dlouhý nástavec, aby nedržely cigarety pevně sevřené mezi rty. Tento fakt by mohl rovněž negativně ovlivnit úspěšnost výsledku, kterého chcete dosáhnout po aplikaci nití v periorální oblasti, to samé platí pro takzvané elektronické cigarety.

Spánek po zákroku

Nespěte v poloze na břiše či s obličejem položeným na polštáři. Pokud používáte krční ortézu při spaní, spěte v pozici vsedě se dvěma nebo třemi polštáři za zády.

Mimořádné situace a jejich řešení

Pokud vlákno přetrhnete, nejde o naléhavou situaci, kontaktujte prosím svého operujícího lékaře. Zavést nové vlákno lze obvykle okamžitě nebo za tři týdny, rozhoduje o tom operující lékař.

Pokud se vlákno vynoří, netlačte na něj ani se ho nesnažte vytáhnout, může se přetrhnout. Informujte o této skutečnosti neprodleně svého operujícího lékaře.

Držte se vždy doporučení Vašeho ošetřujícího lékaře.