Dotazy

Nejčastější dotazy ohledně laserové operace očí

Vhodnost laserové operace očí musí vždy stanovit lékař, rozhodnutí, zda tento zákrok podstoupit však zůstává už jen na samotném klientovi. Vzhledem k často se opakujícím dotazům jsme pro vás připravili nejčastější témata, které klienti při svém rozhodování řeší.

Je i v našem zájmu, aby se téma laserových operací odprostilo od zavádějicích informací. Pokud na svoji otázku nenajdete odpověď na našich stránkách, neváhejte kontaktovat nás, nebo si sjednejte termín s některým z našich lékařů. Rádi Vám poskytneme všechny potřebné informace.

 

Je laserová operace očí bezpečná?
Jedním slovem, ano!
Existuje hned několik metod používaných při laserových operacích očí. Nejbezpečnější metodou laserové operace očí, při níž prakticky nemůže dojít k závažnějším komplikacím, zůstává povrchová metoda PRK a její varianty.
Na našem pracovišti používáme nejčastěji metodu No Touch Trans PRK /PRK – Exclusive/. Bezpečnost laserové operace očí je zaručena díky použití nejdokonalejší laserové technologie. Jedinečnost této metody spočívá ve skutečnosti, že po celou dobu zákroku se oka nedotkne žádný nástroj, vše řeší laser. Odstraní epitel a potom provede vlastní ablaci (změnu zakřivení rohovky). V současné době se jedná o jednoznačně nejbezpečnější metodu používanou při korekci dioptrických vad laserem.
Jaké metody existují pro laserové operace očí?
Laserová operace očí je obecný název pro operace očí s použitím laserového přístroje.

Nejbezpečnější metodou která s podporou nejmodernější technologie nabízí vynikající výsledky je metoda No touch trans PRK, v naší oční klinice ji využíváme nejčastěji.

Dalšími často využívanými metodami jsou:

laserová operace očí metodou PRK
laserová operace očí metodou LASIK
laserová operace očí metodou LASEK
laserová operace očí metodou Epi-LASIK
laserová operace očí metodou Femto-LASIK

Bližší informace o konkrétních metodách najdete v kategorii laserové operace očí.

Kdy je správný čas pro operaci očí?
Lze říci, že operaci očí je vhodné provádět pokud možno na oku s ustálenou refrakční vadou a zároveň v co nejmladším věku po 18. roce. Tehdy však ještě mnohé vady ustálené nejsou, a proto je nejednou nutné přistoupit ke kompromisu, neboť někteří pacienti by se kvůli zhoršující se vadě nemuseli stavu ideálního pro operaci očí dočkat. Operaci očí je vhodné podstoupit v co nejmladším věku proto, aby si pacient co nejdéle užil života bez brýlí.

Pokud operace očí proběhne u 20letého pacienta, pak období, kdy nebude muset nosit brýle, bude zhruba 25 let (od 20 do 45 let), a to v době, kdy ho brýle nejvíce obtěžují (sport a jiné aktivity).

Tyto dvě zásadní podmínky – nízký věk pacienta a ustálenost vady – se však bohužel často vylučují, takže kompromisní řešení při výběru nejvhodnějšího okamžiku pro laserovou operaci očí je mnohdy jediné možné.

Je pro mě laserová operace očí vhodná?
Díky modernímu vybavení a vysoce odbornému operačnímu týmu jsme schopni odstranit běžné oční vady, ať už se jedná o dalekozrakost, krátkozrakost, či dokonce jejich možné kombinace s astigmatismem.
Nejvhodnější metodu Vám na základně podrobného vyšetření navrhne lékař z našeho týmu.

Operace metodami, které u nás provádíme, jsou velmi přesné a aplikací lze u nižších dioptrií (cca do – 9 až 10 D sferických a cca 5 D astigmastismu) odstranit refrakční vadu během jediné návštěvy.
Při vyšší dioptrické vadě metoda umožňuje zákrok několikrát zopakovat. Limitující faktor zde tvoří tloušťka rohovky. Tu je možné snížit až o dvě pětiny její původní tloušťky. Případný opakovaný zákrok se provádí nejdříve až za 6 až 12 měsíců a je pro našeho klienta bezplatný.

Odstraňování refrakčních vad excimerovým laserem na našem pracovišti provádíme již od roku 1996. Jsme rádi, že jsme mohli za toto období pomoci již tisícům pacientů s oční vadou.

Komu lze laserovou operaci očí obecně doporučit?
O vhodnosti operace rozhodne lékař na základě předoperačního vyšetření a vyloučení rizikových faktorů. Optimální věk pro laserovou operaci očí je v rozmezí 20-45 let. Samotný zákrok trvá několik vteřin, je bezbolestný a maximálně bezpečný, přičemž ho lze absolvovat na obou očích současně.

Laserová operace očí je vhodná pro osoby, keré:

  • nosí brýle nebo kontaktní čočky

Laserová operace očí může odstranit nutnost nošení brýlí nebo kontaktních čoček na dálku u pacientů starších 18 let s ustálenou, již nenarůstající vadou. Při jednom sezení je možno většinou bezezbytku odstranit vady od cca 0,75 D do 9 D.

  • děti s vysokou dioptrickou vadou nebo anizometropií (velký rozdíl dioptrií na jednom a druhém oku)

Pokud operace proběhne ve dvaceti, pak období, kdy nebudete muset nosit brýle, bude trvat zhruba 25 let. A to v období, kdy člověka brýle obtěžují nejvíce, při sportu i mnoha jiných aktivitách. To však určitě neznamená, že zákrok očním laserem je výsadou mladých. Lze ji bez problému podstoupit v každém věku. S každým rokem odkladu se však možná připravujete o rok pohodlí a života bez nutnosti používat brýle anebo čočky.

Může být laserová operace očí pro někoho nevhodná?
Lze obecně říci, že laserová operace očí není vhodná pro osoby mladší 18 let, ale hlavně pro pacienty s nestabilizovanou krátkozrakostí, dále pro pacienty tupozraké, se změnami na sítnici, glaukomem, pro těhotné ženy, kojící ženy, pacienty s kardiostimulátorem, dále pro pacienty s keloidně se hojícími jizvami, cukrovkou, revmatickými chorobami, vadou, jež je neovlivnitelná, korekcí, keratokonem (pouze výraznějším, u nižších stupňů keratokonu lze tímto typem laseru naopak zpomalit další progresi onemocnění). Zákrok není vhodný rovněž pro jedince se sníženou tvorbou slz nebo s jinými dalšími závažnějšími očními chorobami.
Jak probíhá vyšetření před laserovou operací očí?
Na předoperační vyšetření trvá cca 2 hodiny, a je nutné se na něj telefonicky objednat. 7 dní před vyšetřením a 7 dní před samotnou operací není možné nosit kontaktní čočky, neboť se tím může měnit zakřivení rohovky, což by mohlo negativně ovlivnit samotný výkon.
Dále je v den vyšetření a operace potřeba vyvarovat se použití parfémů, parfémované kosmetiky a líčení v obličejové části.

Na vyšetření vás čeká nejdříve měření na refraktometru (změření dioptrií), na bezkontaktním tonometru (změření očního tlaku). Dále pak měření na speciálním diagnostickém systému pro přední segment oka – Scout /corneal wavefront analyzer/ pro topografii a aberometrii rohovky. Nakonec následuje podrobné vyšetření lékařem – změření brýlí, stanovení korekce, vyšetření segmentu oka, očního pozadí, změření tloušťky rohovky – pachymetrie.

Lékař Vám během konzultace vysvětlí princip operace, její průběh i pooperační stav. Také zodpoví všechny vaše případné dotazy.

Jak probíhá laserová operace očí?
Laserová operace očí je šetrný, rychlý a hlavně velmi přesný zákrok, který provádíme ambulantně. Pacient tedy může pár minut po zákroku odejít v doprovodu domů. Obecně zákroky tohoto typu nevyžadují příliš dlouhou rekonvalescenci.

V den operace očí je potřeba vyhnout se použití parfémované kosmetiky a líčení v obličejové části.

Ihned po příchodu dostane pacient prášek na zklidnění, dále všechny léky a kapky, potřebné k ošetřování očí doma, s podrobným vysvětlením. Následně začíná nepostradatelná první část operace očí, a to předoperační příprava, kdy se do očí kapou anestetika. Laserová operace očí je zcela BEZBOLESTNÁ, a probíhá pouze v lokálním znecitlivění.

Po znecitlivění očí je pacient odveden na operační sál, kde probíhá samotný zákrok. Mnoho pacientů překvapí, že laserová operace očí je záležitostí pouze několika minut, samotné laserování trvá pár sekund.

Princip postupu je jednoduchý. Laserový paprsek, řízený počítačem, odstraní povrchovou část rohovky. Tím změní její zakřivení a dioptrická vada oka se tak během laserové operace očí vyrovná.

Po laserové operaci jsou oči ošetřeny a pacient je předán doprovodu, a je mu doporučeno odpočívat, ideálně se trochu prospat. Po odeznění anestetik se může dostavit pocit diskomfortu, v podobě mírného pálení či pocitu cizího tělíska v oku. Pro tyto případy doporučujeme klientům užití analgetik, pro tyto účely se hodí Korylan (kombinace paracetamolu a kodeinu), případně jiná běžná analgetika, se kterými má klient zkušenosti. (Ibalgin, Tramal, Ataralgin, aj.)

Pooperační bolesti významně sníží ochranný gel, který je do očí aplikován společně s léčebnými kapkami. Je nutno si uvědomit, že potíže tohoto typu nejsou nebezpečné a není zapotřebí se kvůli nim znepokojovat. Po 24-48 hodinách se rohovka v zásadě zahojí a bolesti odezní. Může se objevit mírný otok víčka se zarudnutím.

Co mě čeká po laserové operaci očí?
Užijte si života bez brýlí!

Velká většina pacientů může druhý až pátý den po laserové operaci očí (dle typu provedeného zákroku) nastoupit do práce. Pacientům, kteří pracují v prostředí pro hojení oka nevhodném (práce s počítačem, řízení auta, prach, páry, průvan, chlad, kouř), doporučujeme zajistit si alespoň na několik dní pracovní volno či dovolenou, až do dosažení dostatečné zrakové pohody pro práci.

Běžné činnosti se dají vykonávat bez problémů, každý pacient vše koriguje podle toho, jak se cítí. Oči však můžou být po operaci citlivější na světlo, může se dostavovat pocit únavy. První týden po laserové operaci očí se nedoporučuje plavání, posilování, těžší fyzická zátěž, je potřeba si oči chránit před úrazem a nemnout je. Žádná další omezení nejsou nutná.

Maximální úspěšnost – minimální riziko
Pacient je dle individuálního hojení po zákroku pravidelně sledován po dobu cca jednoho roku, dioptrie se totiž po laserové operaci očí stabilizují až po určitém čase. Ve většině případů doporučujeme provést operaci obou očí současně, jinak se operace druhého oka provádí individuálně, na přání pacienta. Jako u každého operačního výkonu i při tomto typu zákroku nejsou zcela vyloučeny možné komplikace. Ty jsou i odvislé od typu laserové operace očí (PRK, Lasik,…) a jejich výskyt je individuální, stejně jako způsoby jejich odstranění. Většina případných komplikací během 3-15 měsíců ustoupí. V ojedinělých případech se může objevit zvýšení nitroočního tlaku, jako reakce na pooperační terapii. Pokud k němu dojde, lze jej zvládnout za pomoci vhodných kapek.

O vhodnosti operace, rizikových faktorech či možných komplikacích refrakčního charakteru Vás bude lékař detailně informovat během předoperačního vyšetření. Pro zajištění co nejlepšího výsledku přistupujeme ke každému klientovi vždy individuálně.

Laserová operace očí a následné nošení brýlí
Klienti se často ptají, zda je stav oka po laserové operaci očí již definitivní, a vyhnou se tak případnému nošení brýlí či čoček ve vyšším věku. Pokud je oční vada ustálená, zbaví vás laserová operace očí většinou jednou pro vždy korekce na dálku. Při laserové operaci očí odstraníme z oka aktuálně změřenou vadu.

Pokud po operaci očí dojde k pozdějšímu zhoršení původní refrakční vady, tento nárůst se na oku přirozeně projeví. Je nutno počítat s tím, že se s přibývajícím věkem, cca po 45 roce, může projevit presbyopie, a bude třeba využít plusové korekce na blízko, tedy brýle na čtení.

Laserová operace očí a syndrom suchého oka
Syndrom suchého oka způsobuje nejčastěji hormonálně podmíněná porucha sekrece žlázek se zevní sekrecí, ke kterým patří i žlázy slzné. Jedná se o nedostatečnou nebo nekvalitní tvorbu slzného filmu na oku.
Někdy se pocit suchosti naopak střídá s nadměrným slzením očí. Lidé s tímto onemocněním mohou někdy po laserové operaci očí pociťovat zvýšené obtíže v období hojení rohovky.

Preparátů, kterými je možno situaci řešit, je celá řada. Doporučujeme začít Lacrisynem gtt, (ev Lacrisynem pro gonio – jedná se cenově dostupný český lék.)
U pacientů, kterým kapání umělých slz pomáhalo před již před operací se dá předpokládat, že jim tento způsob řešení bude vyhovovat i po zákroku.

Operace očí a šilhání - pomůže?
Pacienti s refrakční vadou, které navíc trápí šilhání, se často ptají na možnost vyřešit oba problémy pomocí laserové operace očí. Zde je nutno říci, že laserová operace samotnému šilhání nepomáhá. K úpravě refrakční vady zde dojít může, ale ke vhodnosti operace u pacienta, který navíc trpí šilháním, je třeba posuzovat vhodnost takového zákroku individuálně.
Operace očí a tupozraké oko
Je možné podstoupit operaci očí, pokud mám tupozraké oko (oko s amblyopií), nebo oko postižené jinými chorobami snižujícími vidění, jako je prodělaná toxoplasmosa, či jiné záněty na sítnici?

Laserová operace očí může upravit vidění pouze zhruba na úroveň, kterou mělo před operací očí s brýlovou korekcí. Někdy, pokud je před operací očí u slabší tupozrakosti relativně dobré vidění, se podaří dosáhnout i částečného zlepšení.

Konzultujte další podrobnosti s očním lékařem.

Jak dlouho po operaci očí trvá pracovní neschopnost?
Odpověď na tuto otázku je ryze individuální a rozdílná dle typu vady, věku pacienta a v neposlední řadě je závislá na adaptačních schopnostech každého jedince. Obecně platí, že po operaci očí je nutno počítat se zhruba měsíční dobou, kdy je koukání sice již poměrně dobré, ale soustředěná – na zrak náročná – práce (např. učení) bude poněkud více unavující, než za normálních podmínek.

Oku samotnému toto zatížení nevadí, ba spíše naopak. Pro člověka to však není příliš příjemné. Proto je lépe naplánovat termín operace očí tak, aby bezprostředně po operaci nebyl člověk nucen se kupříkladu intenzivně učit. Rovněž práce ve zrakově hygienicky nevhodných podmínkách, jakými jsou ostré světlo, prašné prostředí atp., není v brzké době po operaci očí příliš vhodná.

Jaké oční vady lze pomocí operace očí laserem odstranit?
Laserová operace očí je nejčastěji využívána k odstraňování těchto vad:

– krátkozrakost
– krátkozrakost s astigmatismem
– čistý astigmatismus (nepravidelné zakřivení rohovky)

Dalekozrakost či dalekozrakost spojená s nepravidelným zakřivením rohovky řešená operací nepřináší bohužel tak uspokojivé výsledky, jako je tomu u odstranění očních vad výše. V zásadě může v těchto případech docházet v průběhu času k navrácení vady, nebo zkrátka daná vada nejde operovat v celém rozsahu.

Jaké oční vady nelze pomocí laserové operace očí odstranit?
Ačkoliv se možnosti moderní medicíny neustále posouvají, stále ještě nedokážeme pomocí laserové operace očí odstranit všechny oční vady.

Laserovou operací nelze odstranit presbyopii neboli stařeckou vetchozrakost. Tato vada postihuje většinou po 45. roce věku i toho, kdo do té doby viděl dobře, a je provázena nutností sahat při čtení po brýlích. Její úprava by totiž znamenala současné zhoršení vidění na dálku. Vetchozrakost má navíc progresivní charakter čili neustále se s věkem zhoršuje. Účinnost zákroku by tedy byla jen přechodná a navíc pro současné zhoršení vidění na dálku je operace očí podmíněna tzv. pooperačním MONOVISION systémem, což v praxi znamená jedním okem dálka – druhým blízkost, což by se u pacientů nesetkalo s pozitivním ohlasem.