Vyšetření očí OCT

K čemu se vyšetření pomocí OCT 3 používá

Jedná se o vyšetření v oční ambulanci na moderním přístroji OCT 3 – Stratus (OCT – Optical Coherence Tomography)

Optická koherentní tomografie je neinvazivní, nekontaktní, transpupilární zobrazovací diagnostická metoda, která umožňuje provést a znázornit řezy sítnicí s vysokou rozlišovací schopností.

Používá se především při poruchách sítnice, diagnostice makulárních chorob. Tedy u pacientů s cukrovkou, vysokým krevním tlakem, závažným dědičným očním onemocněním, věkem podmíněnou makulární degenerací.

Za posledních pár let se stala nepostradatelnou součástí moderních diagnostických postupů v oblasti zadního segmentu očního. Z pohledu pacienta se jedná tedy o nebolestivé, komfortní a rychlé vyšetření, jehož výsledky jsou takřka okamžitě k dispozici.

Toto vyšetření není hrazeno zdravotními pojišťovnami. V našem centru je vyšetření jednoho oka standardně v ceně 400 Kč, obou očí pak 700 Kč.