Zaměřeno na sportovce

Jsme připraveni pomoci odstranit dioptrické vady nejbezpečnějšími metodami s pomocí špičkové laserové technologie, které na našem pracovišti používáme.

Oko je při sportovních výkonech mnohem více vystavováno specifickým faktorům jako jsou otřesy, možný kontakt s předmětem (míč, sportovní výstroj…), protihráčem či spoluhráčem než v běžném životě. Proto je velmi důležité volit metodu odstraňování očních dioptrických vad, která může vyloučit pozdější komplikace právě v souvislosti s výše uvedenými faktory.

Oční klinika Oftal nabízí metodu, která tyto komplikace vylučuje z podstaty provedení. Jedná se o metodu laserové operace očí No Touch Trans PRK – bezkontaktní, nejméně invazivní a jednoznačně nejbezpečnější metodu operace očí. Využíváme současně nejlepší laserovou technologii v oblasti excimerových laserů – tedy laserů určených právě k odstraňování dioptrických vad. Operace očí se odehrává pouze na povrchu oka bez zásahu do jeho vnitřních struktur, bez jediného dotyku oka jakýmkoliv nástrojem. Vlastní zákrok trvá řádově jednotky vteřin. Oproti podpovrchovým metodám nevytváří na oku lamelu, která může být rizikovým faktorem právě pro sportovně orientované aktivity.

Podpovrchové metody operace očí jako jsou Lasik, Femtolasik zákrok provádějí ve dvou fázích – v první je vytvořena částečným odříznutím tenká lamela rohovky , která je následně odklopena. Ve druhé fázi je provedeno vlastní odstranění dioptrické vady excimerovým laserem. Lamela je pak opět přiklopena zpět. U této metody je výhodou skutečnost, že efekt zákroku je prakticky patrný téměř okamžitě a po několika hodinách může člověk vykonávat běžnou činnost, fyzická zátěž se ještě několik týdnů nedoporučuje. Kontaktní a rizikové činnosti se nedoporučuji ještě minimálně půl roku ! Vznikem lamely, která se pouze přiklopí, ale nikdy se nespojí pevně (rohovka je tkáň, která nesroste), může v budoucnu dojít právě z výše uvedených příčin k jejímu posunutí, vyjímečně i oddělení a tedy méně či více vážným komplikacím.

U povrchové metody operace očí je třeba několika dnů k dohojení epitelu odstraněného laserem v místě zákroku. Poté je možné provádět všechny fyzické aktivity!

Neváhejte nás kontaktovat pro více informací, nebo se rovnou objednejte!